Studiehjælp

Som elev eller studerende har man ofte brug for biblioteket – specielt i forbindelse med opgaver.

 

På biblioteket kan du få hjælp til at finde faglitteratur til dine opgaver. Vi bestiller gerne litteratur hjem fra andre biblioteker.

 

Du kan få gode råd om informationssøgning, om at lave litteraturlister, om kvalitetsvurdering af hjemmesider og om hvordan man citerer og refererer korrekt.
 


Søgebaser og netsider

bibliotek.dk

Bibliotek.dk er bibliotekernes fælles søgebase. Her kan du se hvad der er udgivet i Danmark og hvad der findes på bibliotekerne. Du kan finde materiale til din opgave og bestille det til afhentning på dit lokale bibliotek. Her er bøger og artikler, netdokumenter m.v. 


Biblioteksvagten

Biblioteksvagten er online 84 t/uge, og der kan stilles spørgsmål døgnet rundt. Biblioteksvagten  hjælper med svar på alle de spørgsmål, der kan stilles til et bibliotek.


skrivopgave

Guide der giver en god og omfattende hjælp til opgaveskrivning og informationssøgning. Her findes vejledning til emnevalg, problemformulering, søgning efter information på biblioteket og internettet, om projektopgaven m.m.
 


stop plagiat nu

Web tutorial for studerende, som beskriver hvordan man citerer og refererer korrekt og dermed undgår at plagiere, når man skriver opgave.